Thời tiết Xã Quí Quân - Huyện Yên Sơn theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.046 km

UV

9.08

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

98%

T3 23/07
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.88

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.37

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.92

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.5

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

100%

T4 24/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

8.379 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

9.786 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quí Quân - Huyện Yên Sơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Quí Quân

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Quí Quân