Dự báo thời tiết Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.2%
 • Lượng mưa
  7.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  18.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  12.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  1.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  29.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  0.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Sơn

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

57%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Sơn