Thời tiết Xã Hồng Lạc - Huyện Sơn Dương theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

95%

T3 23/07
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

5.709 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.66

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

99%

T4 24/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hồng Lạc - Huyện Sơn Dương trong 12h tới

Thời tiết Xã Hồng Lạc

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hồng Lạc