Thời tiết Xã Thổ Bình - Huyện Lâm Bình theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.807 km

UV

8.69

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.684 km

UV

10.97

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.885 km

UV

11.97

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.49

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.63

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.234 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.899 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.175 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.053 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.602 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.523 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

99%

CN 21/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.998 km

UV

5.96

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.566 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

99%

T2 22/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.591 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thổ Bình - Huyện Lâm Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Thổ Bình

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Thổ Bình