Thời tiết Xã Phúc Yên - Huyện Lâm Bình theo giờ

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

86%

T6 26/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

81%

T7 27/07
Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phúc Yên - Huyện Lâm Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Phúc Yên

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 43°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

54%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

12.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phúc Yên