Dự báo thời tiết Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  9.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.1%
 • Lượng mưa
  1.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa cường độ nặng
37°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.1%
 • Lượng mưa
  18.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.6°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  21.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.3%
 • Lượng mưa
  5.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  1.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Bình

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

8.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Bình