Dự báo thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.3%
 • Lượng mưa
  17.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  13.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.9%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  40.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  37.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Yên

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

64%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

4.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Yên