Thời tiết Xã Tân Mỹ - Huyện Chiêm Hóa theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.69

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.31 km

UV

10.97

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.846 km

UV

11.97

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.057 km

UV

11.49

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.63

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.551 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.281 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.917 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

99%

CN 21/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.824 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.267 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.269 km

UV

5.96

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.72

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

99%

T2 22/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.939 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Mỹ - Huyện Chiêm Hóa trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Mỹ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

2.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tân Mỹ