Thời tiết Xã Phúc Thịnh - Huyện Chiêm Hóa theo giờ

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.04 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

99%

T5 25/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

96%

T6 26/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phúc Thịnh - Huyện Chiêm Hóa trong 12h tới

Thời tiết Xã Phúc Thịnh

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phúc Thịnh