Thời tiết Xã Kim Bình - Huyện Chiêm Hóa theo giờ

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

88%

T6 26/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

82%

T7 27/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.74

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.24

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Kim Bình - Huyện Chiêm Hóa trong 12h tới

Thời tiết Xã Kim Bình

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

70%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

2.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Kim Bình