Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Chiêm Hóa

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

57%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chiêm Hóa