Dự báo thời tiết Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  6.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  8.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  6.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  0.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
39°

mưa nhẹ

Cảm giác như 45°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70%
 • Lượng mưa
  0.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  1.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
40°

mưa vừa

Cảm giác như 47°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/40°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  11.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  40°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/30°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Tuyên Quang

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Tuyên Quang