Dự báo thời tiết Huyện Trà Cú - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
35°

mây rải rác

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.3%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78%
 • Lượng mưa
  3.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.4%
 • Lượng mưa
  6.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  18.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trà Cú - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trà Cú - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trà Cú

mây rải rác

35°

mây rải rác

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.9 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

11.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trà Cú