Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Trà Vinh 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.7%
 • Lượng mưa
  2.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  4.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Trà Vinh 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Trà Vinh 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mưa vừa

34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành