Dự báo thời tiết Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.7%
 • Lượng mưa
  2.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.9%
 • Lượng mưa
  7.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  19.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cầu Kè

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cầu Kè