Dự báo thời tiết Huyện Càng Long - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  9.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.4%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  3.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.7%
 • Lượng mưa
  8.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  7.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Càng Long

mưa vừa

30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.539 km

Gió

5.39 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Càng Long