Dự báo thời tiết Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Lượng mưa
  2.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.9%
 • Lượng mưa
  1.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.3%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.3%
 • Lượng mưa
  10.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.6%
 • Lượng mưa
  7.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Cai Lậy

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.76 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

3.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Cai Lậy