Dự báo thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.2%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31%
 • Lượng mưa
  0.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  3.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  8.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Phước - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Phước - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Phước

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.6

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Phước