Thời tiết Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy

mây đen u ám

36.2°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°
Nhiệt độ tại Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy
Thấp/Cao

25.2°

/

37°

Độ ẩm tại Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy
Độ ẩm

43.8%

Tầm nhìn tại Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy
Gió

2.9 km/h

Điểm ngưng tại Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy
Điểm ngưng

21.5°

Tia UV tại Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy
UV

3.07

Nhiệt độ Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy
34° / 40.8°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy
27.7° / 31.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy
26.8° / 27.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy
34.3° / 38.1°

Thời tiết Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy theo giờ

1:00 pm

36.8° / 41°

weather

dewpoint 43 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.9° / 40.2°

weather

dewpoint 43 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.3° / 40.5°

weather

dewpoint 44 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.1° / 39.6°

weather

dewpoint 47 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.2° / 38°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.8° / 38°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.8° / 34.6°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.5° / 34.4°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.4° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.4° / 32.1°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.3° / 31.1°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

12:00 am

28.2° / 31.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

1:00 am

27.2° / 31.2°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 31.4°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 31.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 am

27.2° / 30.4°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

27.3° / 27.3°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 am

28.5° / 33.9°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

8:00 am

30.3° / 35.4°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

9:00 am

33.3° / 37.9°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

10:00 am

34.2° / 39.2°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 39.9°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.1° / 39.4°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 39.1°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.7° / 39.3°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.5° / 39°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.5° / 38.7°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.3° / 37°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.8° / 35.7°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.7° / 34.7°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

8:00 pm

29° / 33.9°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.2° / 33.9°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.5° / 33.9°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 32.8°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

12:00 am

28.7° / 32.7°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

1:00 am

28.8° / 32.3°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

2:00 am

28.3° / 32.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 am

27.4° / 31.2°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 am

27.4° / 31.2°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 30.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 30.5°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

29.4° / 33.2°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

8:00 am

30.6° / 35.4°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

9:00 am

31.7° / 38°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

10:00 am

34° / 38.4°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

11:00 am

34.8° / 39.4°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 49 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy những ngày tới

Lượng mưa Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy những ngày tới