Dự báo thời tiết Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  9.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  13.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  13.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Cai Lậy

mưa vừa

32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cai Lậy