Dự báo thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sầm Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Lượng mưa Sầm Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Sầm Sơn

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

51%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.16 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Sầm Sơn