Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  16.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  7.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/30.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/36.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.5%
 • Lượng mưa
  1.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/30.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/36.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Lộc

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Lộc