Dự báo thời tiết Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  23.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.4%
 • Lượng mưa
  40.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/27°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  6.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  81.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  6.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  15.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Triệu Sơn

mưa cường độ nặng

28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Triệu Sơn