Dự báo thời tiết Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Thọ Xuân

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.81 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

4.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thọ Xuân