Thời tiết Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

77%

T4 19/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

74%

T5 20/06
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thiệu Hóa

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thiệu Hóa