Thời tiết Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân

mây cụm

39°

mây cụm

Cảm giác như 45°
Nhiệt độ tại Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân
Thấp/Cao

26.4°

/

39°

Độ ẩm tại Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân
Độ ẩm

41.5%

Tầm nhìn tại Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân
Gió

3.18 km/h

Điểm ngưng tại Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân
Điểm ngưng

23.7°

Tia UV tại Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân
UV

5.33

Nhiệt độ Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân
36.3° / 43.2°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân
29.6° / 34.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân
27.8° / 31.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân
37.1° / 44°

Thời tiết Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân theo giờ

2:00 pm

38.4° / 45.4°

weather

dewpoint 41 %

mây rải rác

3:00 pm

38.5° / 45.7°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

4:00 pm

38° / 45.5°

weather

dewpoint 42 %

mây cụm

5:00 pm

37.2° / 44.3°

weather

dewpoint 46 %

mây cụm

6:00 pm

35° / 42.5°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

7:00 pm

33.5° / 39.7°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

8:00 pm

31.1° / 37.4°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.6° / 36.8°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.4° / 35.3°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.3° / 34.8°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 am

30° / 34.3°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

1:00 am

29.8° / 34.5°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

2:00 am

29.7° / 33.9°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

3:00 am

29.9° / 33.4°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

4:00 am

29.6° / 32.8°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

5:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 33.5°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

7:00 am

30.4° / 36°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

8:00 am

32° / 36.1°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 38°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

10:00 am

31.6° / 37.7°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

11:00 am

32.1° / 39°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 38.8°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.1° / 39.5°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.8° / 39°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.1° / 39.7°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.5° / 39.5°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.1° / 40°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.1° / 38.8°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.2° / 36.7°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.3° / 35.6°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.9° / 35.1°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.8° / 35.4°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.5° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

12:00 am

29.5° / 34.5°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

1:00 am

30° / 33.2°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

2:00 am

29.9° / 33.1°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

3:00 am

28.9° / 33.6°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

4:00 am

29° / 32.6°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

5:00 am

28.2° / 32.4°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

7:00 am

28.1° / 33.4°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

8:00 am

31° / 35.2°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

9:00 am

29.6° / 34.6°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 38.8°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

11:00 am

33.3° / 39.2°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.1° / 39.4°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

33° / 38.1°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/30°

temperature
Sáng/tối

27°/37°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/35°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/34°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân những ngày tới

Lượng mưa Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân những ngày tới