Thời tiết Huyện Như Xuân - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

91%

T6 26/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

80%

T7 27/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Như Xuân - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Như Xuân

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

61%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

11.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Như Xuân