Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  5.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.4%
 • Lượng mưa
  2.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  4.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.4%
 • Lượng mưa
  4.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  16.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ngọc Lặc

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

59%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

9.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Lặc