Dự báo thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  16.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  8.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  14.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  9.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.8%
 • Lượng mưa
  2.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Lát

mưa vừa

30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Lát