Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.2%
 • Lượng mưa
  3.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.1°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.6%
 • Lượng mưa
  1.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.3°/30.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.8%
 • Lượng mưa
  2.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.4%
 • Lượng mưa
  2.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.5%
 • Lượng mưa
  20.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Thủy

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

49%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.53 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Thủy