Thời tiết Thái Nguyên theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

31°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

30°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

29°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

95%

T7 15/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.061 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.624 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

96%

CN 16/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.44

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.45

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Thái Nguyên

mây đen u ám

37°

mây đen u ám

Cảm giác như 44°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

71%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

31°

UV

0.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thái Nguyên