Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  6.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  11.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  30.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  34.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  40.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Thái Nguyên

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Thái Nguyên