Dự báo thời tiết Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.2%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/36.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.1%
 • Lượng mưa
  4.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.4%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.6%
 • Lượng mưa
  1.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.5%
 • Lượng mưa
  19.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Hỷ

mây đen u ám

37°

mây đen u ám

Cảm giác như 44°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

52%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Hỷ