Dự báo thời tiết Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.9%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.5%
 • Lượng mưa
  4.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.1%
 • Lượng mưa
  0.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.6%
 • Lượng mưa
  1.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.9%
 • Lượng mưa
  19.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Định Hóa

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

10.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Định Hóa