Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  27.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  36.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  22.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đại Từ - Thái Nguyên 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Đại Từ

mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

11.32

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đại Từ