Dự báo thời tiết Huyện Vũ Thư - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Lượng mưa
  5.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  35.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  7.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  48.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  7.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  44.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  7.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  29.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vũ Thư

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.83 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vũ Thư