Thời tiết Huyện Thái Thụy - Thái Bình theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.86 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.826 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.42

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

88%

T3 23/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

9.168 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

9.852 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

6.115 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

5.564 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

7.07 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

5.2 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

4.795 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

4.397 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

3.689 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

3.362 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

3.68 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

3.501 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

5.093 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

8.188 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

5.57 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.62 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.58 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

6.724 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.93 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

4.755 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
9.32 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

3.874 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
10 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

3.269 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
9.71 km/h
Độ ẩm

93%

T4 24/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

3.466 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
9 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thái Thụy - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thái Thụy

mưa cường độ nặng

27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.826 km

Gió

3.43 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thái Thụy