Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.2%
 • Lượng mưa
  1.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/30.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.3°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.4%
 • Lượng mưa
  0.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/30.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.1°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  31°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/30.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  30.9°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  30.6°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.3%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  30.9°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Phụ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Phụ