Dự báo thời tiết Huyện Hưng Hà - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  19.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  7.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  19.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  21.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.8%
 • Lượng mưa
  4.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hưng Hà - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hưng Hà - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hưng Hà

mưa cường độ nặng

31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

31°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.99 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

9.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hưng Hà