Dự báo thời tiết Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  7.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.7%
 • Lượng mưa
  6.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  6.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  16.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  16.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Tây Ninh

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Tây Ninh