Dự báo thời tiết Huyện Tân Châu - Tây Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  7.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.6%
 • Lượng mưa
  5.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  5.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  17.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  16.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Châu

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Châu