Dự báo thời tiết Huyện Gò Dầu - Tây Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/35.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  5.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.8%
 • Lượng mưa
  1.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  4.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  16.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Dầu - Tây Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gò Dầu - Tây Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gò Dầu

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.8 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gò Dầu