Thời tiết Sơn La theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

8.223 km

UV

10.74

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

98%

T6 26/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

87%

T7 27/07
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.95

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Sơn La

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

8.223 km

Gió

0.74 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

10.74

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Sơn La