Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  8.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  40.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  32.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.4%
 • Lượng mưa
  13.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Hồ - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vân Hồ - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vân Hồ

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Hồ