Dự báo thời tiết Huyện Phù Yên - Sơn La 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.5%
 • Lượng mưa
  3.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  18.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  7.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Yên - Sơn La 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Yên - Sơn La 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Yên

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Yên