Dự báo thời tiết Huyện Mộc Châu - Sơn La 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

997 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộc Châu - Sơn La 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mộc Châu - Sơn La 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Mộc Châu

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.52 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

3.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mộc Châu