Dự báo thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Mai Sơn

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Sơn