Dự báo thời tiết Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.9%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  20.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa rất nặng
30°

mưa rất nặng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  84.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  8.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  17.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  10.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Vĩnh Châu

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.74 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Vĩnh Châu