Dự báo thời tiết Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.2%
 • Lượng mưa
  4.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.1°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  5.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  51.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  19.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Sóc Trăng

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.4 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Sóc Trăng