Dự báo thời tiết Huyện Kế Sách - Sóc Trăng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.2%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.8%
 • Lượng mưa
  1.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.9%
 • Lượng mưa
  2.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.4%
 • Lượng mưa
  3.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.5%
 • Lượng mưa
  15.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kế Sách - Sóc Trăng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kế Sách - Sóc Trăng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kế Sách

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.43 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

6.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kế Sách